Kudeaketa sistema bat ezarri da, eta sistema horren jarduera printzipio nagusiak hauek dira:

  • Etengabe hobetzea kudeaketa sistemaren eraginkortasuna eta sistema horren jarduera eremuetako (kalitatea, laneko segurtasuna eta osasuna eta informazioaren segurtasuna) jarduna.
  • Gure jarduerari aplikagarriak zaizkion lege eskakizunak betetzea, eta geure gisa hartzen ditugun beste eskakizun batzuk betetzea, estandarretatik edo jardunbide egokietatik eratorritakoak.
  • Laneko segurtasun eta osasunerako kalteak prebenitzea, enpresan edo haren izenean egiten diren jardueretatik eratorriak direnean.
  • Prebentzioa eta zero tolerantzia barneko indarkeriarekiko.
  • Erakundea osatzen duten profesionalen kualifikazioa, prestakuntza eta kontzientziatzea, kudeaketa sistema garatzeko eta haren helburuak betetzeko oinarri gisa.
  • Erakundearen helburuak ezartzea, haien jarraipena egitea, beharrezkoa denean berrikustea, zabaltzea eta betetzen direla bermatzea. Horretarako, erreferentzia esparru gisa hartuko da kudeaketa politika hau, eta erakunde guztiaren partaidetza eta konpromisoa edukiko dira.

Izferen Zuzendaritzak printzipio orokor horiek bere egiten ditu, eta kudeaketa sistema behar bezala garatzeko eta hobetzeko beharrezkoak diren bitartekoak eta baliabideak emateko konpromisoa hartzen du.

 

Reunión en IZFE