Izfen, sistemak garatzeko eta mantentzeko metodologia Métrica v3-ren egokitzapen bat da, ondoren zerrendatzen diren prozedura, jarraibide eta txantiloien bilduma batean oinarritzen dena:

Proiektuak garatzeko, bi tipologia bereizten dira:

A) Proiektu handiak

Proiektu horiek bizi-ziklo luze baten bidez kudeatzen dira, 5 fase metodologikotan biltzen diren jarduerak barne hartuta. Hauek dira tipologia honetan inplikatutako prozedurak:

P.09-01.- Proiektuak antolatzeko, planifikatzeko, garatzeko eta kontrolatzeko prozedura.

P.04-01.- Diseinuaren kontrola

Gainera, jarraibide batzuk daude, prozeduretan aipatutako zereginak sakonago zehazten dituztenak. Hauek dira funtsezkoenak:

I-09.01-07: aplikazioak, baliabideak eta osagaiak erreal bihurtzeko eta ezabatzeko jarraibidea.

I-09.01-10: Windows zerbitzarietan web aplikazioak benetako aplikaziora pasatzeko instrukzioa

I-09.01-11_Prozesuen modelizazioa – Fluxu-diagrama

I-09.01-12_Datuen modelizazioa – Datuen egituraren diagrama

I-09.01-17_Pantailen eta Txostenen Eraikuntzari buruzko Araua

I-09.01-23: "Sistemaren bideragarritasunari buruzko azterlana" proiektuaren fasea egiteko metodologia

I-09.01-24: "Informazio-sistemaren analisia" proiektuaren fasea prestatzeko metodologia

I-09.01-25: "Informazio-sistemaren diseinua" proiektuaren fasea egiteko metodologia

I-09.01-26: "Informazio-sistema eraikitzea" proiektuaren fasea prestatzeko metodologia

I-09.01-27: "Sistema ezartzea eta onartzea" proiektuaren fasea prestatzeko metodologia

Jardueren dokumentazioa errazteko, txantiloi asko egin dira, euskaraz eta gaztelaniaz, eta haien izena F letratik hasten da.

B) Proiektu txiki eta ertainak

Proiektu horiek bizi-ziklo labur baten bidez kudeatzen dira; Izfen "Simplex" gisa identifikatzen da, eta 6 jarduera biltzen ditu. Proiektuen tipologia hori arautzen duen prozedura honako hau da:

              P.09-03.- Proiektu txikiak eta ertainak antolatzeko, planifikatzeko, garatzeko eta kontrolatzeko prozedura.

Instrukzio bat ere badago, prozeduran aipatutako jarduerak sakonago zehazten dituena. Hauxe da:

              I-09.01-30 "SIMPLEX metodologia, garapen-proiektu txiki eta ertainak gauzatzeko

Simplex metodoaren jardueren dokumentazioa errazteko, txantiloi batzuk egin dira, eta jarraibidean bertan identifikatzen dira.

Sistemak mantentzeko proiektuetarako, prozedura hau erabiltzen da:

              P-19.01.- mantentze-zerbitzua ematea

Prozedura honetan mantentze-lanen parte diren jarduerak zehazten dira eta, aurreko kasuetan bezala, dokumentazio-lana errazteko inprimakiak identifikatzen dira.

Lehen aipatutako dokumentu guztiak erantsi zaizkio sarrerari.

Dokumentu horiek guztiak berrikusten ari dira, egokitzeko.

Hemen duzue dokumentazio guztia: metodologia